Individualiųjų namų buitinių nuotėkų biologinio valymo įrenginiai

NV tipo aerobiniai įrenginiai dažniausiai taikomi individualiųjų gyvenamųjų namų buitinėms nuotekoms valyti. Įrenginiai montuojami ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų.

NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai yra skirti buitinių arba joms artimų nuotekų iš virtuvės, vonios, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų, valymui.

Nuotekų valymo įrenginiai be elektros gali veikti ribotą laiką, nuotėkų valymo įrenginių sodų bendrijoje įrengimas yra nesudėtingas.

Į valymo įrenginį negali patekti:

  • paviršinės nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.);
  • nuotekos iš garažų ir kitų, nebuitinės paskirties patalpų;
  • vanduo iš baseinų ar kitokių, didesnių už 1 m³ talpyklų;
  • cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija);
  • vanduo po vandens minkštinimo/nugeležinimo filtrų regeneracijos.

Traidenis įrenginiai gaminami iš stiklaplasčio, todėl nedaro žalos gamtai, yra lengvai transportuojami, jų nereikia nuolat prižiūrėti. Jų gamybai taikomi naujausi metodai, kurie suteikia galimybę naudojant mažiausiai įvairių žaliavų pasiekti geriausių valymo rezultatų, aplinkos taršą sumažinant iki minimaliausios ribos. Nuotekos, patenkančios į įrenginį maišosi su aktyviuoju dumblu, kuris skaido biogenines ir koloidines medžiagas, o vėliau nusėda įrenginio dugne. Atsiskyręs išvalytas vanduo gali būti nukreipiamas į šalia esančius tvenkinius, melioracijos griovius ar panaudojamas antrą kartą kiemo priežiūros darbams. Individualių namų kiemuose gali būti montuojami įvairių talpų įrenginiai, atsižvelgiant į namuose gyvenančių žmonių skaičių. Mūsų parduodami ir montuojami Traidenis įrenginiai atitinka ES keliamus reikalavimus. valymo irenginiai kaina, valymo irenginiai issimoketinai, nuotekų valymo įrenginiai be elektros, pasyvus nuoteku valymo irenginiai

Mūsų įmontuoti valymo įrenginiai išvalo iki 98% teršalų, yra taupūs elektros energijos suvartojimo atžvilgiu, dirba neskleisdami papildomo triukšmo ar kvapo. Naudojant šiuos įrenginius aplinkai žala nedaroma. Įrenginiai turi garantijas, sertifikatus. Valymo irenginiai

Buitinių nuotėkų biologinio valdymo įrenginys

Biologinė nuotekų talpa sudaryta iš dviejų kamerų vienoje talpoje. Įtekėjusios nuotekos pirmiausia patenka į vidinę kamerą, kuri maišosi su aktyviuoju dumblu oro pagalba. Aktyvaus dumblo gyvybės ir valomų nuotekų vidinės recirkuliacijos palaikymui būtinas suspaustas oras. Oras tiekiamas kompresoriaus pagalba. Biologinis valymas – aktyviuoju dumblu, paremtas mikroorganizmų veikla. Organinių teršalų skaidymas vyksta mikroorganizmų, esančių laisvoje būsenoje, ir fiksuotais mikroorganizmais, prisitvirtinusiais ant bioįkrovos. Proceso tikslas yra surišti tirpias, koloidines ir biogenines medžiagas iš nuotekų į aktyvųjį dumblą ir atskirti aktyvųjį dumblą. Mikroorganizmai metabolizuoja („suėda“ ir suskaido) bei biologiškai suardo organines medžiagas. Aeracinėje zonoje vyksta organinių medžiagų skaidymas ir aktyvaus dumblo susidarymas. Iš aeracinės kameros aktyvaus dumblo mišinys patenka į išorinę kamerą (antrinį nusodintuvą), kur aktyvusis dumblas dėl gravitacijos jėgų atsiskiria ir leidžiasi žemyn į apatinę įrenginio dalį, o atsiskyręs valytas vanduo kyla į viršų ir išteka. Didėjant mikroorganizmų masei, atitinkamai didėja ir aktyvaus dumblo kiekis. Perteklinis aktyvus dumblas šalinamas: į dumblo sausinimo maišus, į šalia sumontuotą dumblo tankintuvą, išsiurbiamas asenizacinės mašinos pagalba.

NV grupės buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys atitinka visus ES Direktyvos 89/106/EEC ir standarto EN1256-3:2006+A1:2009 reikalavimus ir yra ženklinamas „CE“ ženklinimu.

Pasyvus nuotėkų valymo irenginys


NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a tipo įrenginio pagrindiniai gabaritiniai išmatavimai

NV_a_tech_lent.jpg

Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio parametrus išlaikant išvalymo efektyvumą. 
H* - derinama pagal reikiamą aukštį.

 NV 1÷4a tipo nuotekų valymo įrenginių parametrai

NV_a_lentel1.jpg

0
Aplinkosaugos servisas 2019

 . nv-valymo-irenginiai.lt parduotuve