Visi mūsų parduodami produktai, Traidenis gamintojo NV grupės buitinių nuotėkų biologinio valymo įrenginiai atitinka visus ES Direktyvos 89/106/EEC ir standarto EN1256-3:2006+A1:2009 reikalavimus ir yra ženklinami „CE“ ženklinimu.

ES Atitikties deklaracija
Sertifikuotas prekybos ir montavimo atstovas

GARANTIJA

 1. Gamintojas UAB „Traidenis“ suteikia 20 metų garantiją požeminei įrenginio korpuso daliai. Įrenginio komplektuojamai daliai – aeracinei membranai UAB „Traidenis“ suteikia vienerių metų garantiją. Garantija elektrinei daliai nurodoma pagal gamintojo pateiktą gaminio techninį pasą. Garantija galioja tik eksploatuojant ir prižiūrint įrenginį, laikantis UAB „Traidenis“ pateiktos įrenginio aptarnavimo ir priežiūros instrukcijos. Garantija yra suteikiama defektams, kurių priežastis yra nekokybiška medžiaga, gamybos trūkumai ar konstrukcijos trūkumai.
 2. Garantija suteikiama tik UAB „Traidenis“ produkcijai ir nepadengia išlaidų, susijusių su paties namo/biuro kanalizacijos vamzdžių/surinkimo talpų, paskirstymo sistemos gedimais.
 3. UAB „Traidenis“ nebus atsakinga už įrenginio gedimus, kurie kiltų, jei dėl kažkokių priežasčių buvo nutraukta įrenginio priežiūra. UAB „Traidenis“ garantiniai įsipareigojimai yra taikomi tiktai su sąlyga, kad įrenginio montavimo darbai buvo atliekami UAB „Traidenis“ įgaliotų atstovų arba asmenų, turinčių inžinerinių tinklų statybos darbų atestatą ir tik tuo atveju, jei už įrenginį buvo atsiskaityta pagal aptartas mokėjimo sąlygas ir galutinis vartotojas turi tai patvirtinančius dokumentus (atsiskaitymo dokumentus, montavimo darbų atlikimo dokumentus ir pan.).
 4. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi su sąlyga, kad galutinis vartotojas įrodo, kad bet kokie įrenginio defektai, gedimai tiesiogiai ar netiesiogiai nebuvo sąlygoti: a) įrenginio montavimo instrukcijos nurodymų nesilaikymo; b) neteisingo arba netinkamo eksploatavimo; c) netinkamų atsarginių dalių ar reikmenų naudojimo; d) transportavimo, arba kitokios įrenginio tvarkymo formos; e) įrenginio pakeitimų arba g) kitų defektų, gedimų arba sugadinimo, kurie nėra susiję su nekokybiška medžiaga arba gamybos trūkumais. Šis sąrašas nėra išsamus. Be to, garantiniai įsipareigojimai vykdomi su sąlyga, kad galutinis vartotojas įrodo, jog bet kokie įrenginio defektai, gedimai arba sugadinimai tiesiogiai ar netiesiogiai nebuvo sąlygoti aplaidumo eksploatuojant įrenginį pagal eksploatacijos/priežiūros taisykles ar nurodymus naudotojui, arba kad bet kokių defektų, gedimų arba sugadinimo nebuvo galima išvengti net ir laikantis eksploatacijos/priežiūros taisyklių ar nurodymų naudotojui reikalavimų. („Galutinis vartotojas“ reiškia fizinį arba juridinį asmenį, kuriam priklauso įrenginys ir kuris neįsigijo įrenginio siekdamas jį perparduoti arba sumontuoti verslo metu).
 5. Garantiniai įsipareigojimai pradedami vykdyti galutiniam vartotojui garantijos laikotarpiu per du mėnesius nuo to momento, kai galutinis vartotojas pastebėjo arba turėjo pastebėti defektą, pateikus prekybos atstovui, iš kurio jis įsigijo įrenginį, rašytinį protestą.
 6. Jei galutinis vartotojas negali dokumentais pagrįsti įrenginio perdavimo datos, UAB „Traidenis“ pasilieka teisę nustatyti garantijos pradžios datą pagal dokumentus, iš kurių galima spręsti apie galimą pagaminimo datą. Galutinis vartotojas turi pagrįsti dokumentais, kad garantijos terminas nėra pasibaigęs.
 7. UAB „Traidenis“ siūlo pasirašyti aptarnavimo sutartį, pagal kurią už atitinkamą paslaugos mokestį mūsų atstovai reguliariai (2 kartus per metus) atvažiuos patikrinti įrenginio, o atsiradus problemoms, jas pašalins.

DĖMESIO! GARANTIJA NEPADENGIA IŠLAIDŲ SKAMBUČIAMS, ATVAŽIAVIMUI, DARBUI BEI MEDŽIAGOMS TAIS ATVEJAIS, KAI:

 1. Atsirado nesklandumų dėl įrenginio šeimininko aplaidumo, ar dėl laiku neatliktos įrenginio priežiūros.
 2. Jeigu įrenginio remontą ar detalių pakeitimą atlikote patys, arba tai padarė ne UAB „Traidenis" įgaliotas atstovas.
 3. Jeigu pakeitėte įrenginio detales ne autentiškomis. Dėl infiltracijos, nesandarumo ar neteisingo montavimo, į įrenginį pateko pašalinio vandens. Jei per aplaidumą orapūtė nebegavo elektros srovės arba buvo sugadinta neteisingai ją pajungus prie elektros srovės.
 4. Jeigu į įrenginį pateko dideli kiekiai riebalų, biologiškai nesuskaidomų medžiagų ar chemikalų, dažų ar bet kokios kitos  nebuitinės nuotekos. Jeigu į įrenginį netikėtai pateko vienkartiniai arba nuolatiniai daug didesni nuotekų kiekiai, nei apskaičiuota konkrečiam įrenginiui.
 5. Jeigu buvo nesilaikoma mūsų įrenginio montavimo ir priežiūros rekomendacijų.
0
Aplinkosaugos servisas 2019

 . nv-valymo-irenginiai.lt parduotuve